Om aan de discussie mee te doen, klik je de   die naast elke paragraaf verschijnt.

Debat Online - Dilemma van de Dag

Tijdens Festival Cement wordt er over veel gesproken. Domein voor Kunstkritiek en de redactie van de dagkrant scherpen de gesprekken nog eens aan door elke dag een debat uit te lokken over dilemma’s die de gespreksonderwerpen oproepen. Ieder debat wordt door twee aangevers geopend.

DEBAT ONLINE is een project van: LAK en Domein voor Kunstkritiek
Mogelijk gemaakt door: Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds
Design: Template

Om aan de discussie mee te doen, klik je de   die naast elke paragraaf verschijnt.

20 maart

Actieve versus passieve maatschappelijke betrokkenheid

Festival Cement presenteert het werk van jonge en nieuwe makers. Leonie Clement en Andrea van Wingerden nodigen het publiek uit om te ‘verzamelen’. Zo’n verzameling is een collectie van de tijdsgeest. Want de podiumkunsten fungeren als de spreekwoordelijke spiegel van een samenleving. Hoe die van ons zich zal ontwikkelen is ook na de stembusgang van de afgelopen week ongewis. Cement staat niet alleen stil bij het nu, maar ook bij de toekomst, bij de aanwas van het veld. Hoe willen zij hun toekomst invullen? Moeten zij ook verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de samenleving?

21 maart

Bewondering voor het oude versus de hang naar het nieuwe

Is het voorstelbaar dat bewondering voor wat de oude meesters van het repertoire tot stand brachten de eigen stem van de maker over de wereld van nu in de weg zit?

Criticus Marijn Lems recenseerde in De Theaterkrant Ivanov van Nina Spijkers/Toneelschuur Producties. Hij schreef:‘In de derde voorstelling van Nina Spijkers bij Toneelschuur Producties stort de regisseur zich op Tsjechov. Haar eigen ideeën missen echter voldoende overtuiging om aan de gedateerde elementen van diens Ivanov te kunnen ontsnappen. […] Spijkers’ versie van Ivanov begint evenwel veelbelovend. Naarmate Ivanov vordert wordt Spijkers’ hand aan het roer echter steeds minder merkbaar en wordt het een veel te slaafse enscenering van Tsjechovs stuk ’. Waarna op facebook een discussie ontstond over de vertaling van een klassieke bron naar het nu tegenover het creëren en gebruiken van nieuwe bronnen.

Is actueel theater meer gediend bij nieuw (geschreven) bronnenmateriaal dan het spelen van repertoire?

22 maart

Voorstellingsconcept versus voorstelling

Vandaag is de uitreiking van De Troffel 2017. Acht eerder geselecteerde makers pitchen hun voorstellingsconcept bij Bart van den Eynde (dramaturg en coördinator Master Theater Maastricht), Roos Euwe (dramaturg en mede-oprichter van BOG) en Sarah Rombouts (festivalleider Storm op komst en verkoop bij Vincent Company).

Wat is een goed concept? Is het een artistiek plan, of meer, of juist iets anders?

Als de uitwerking van een goed concept niet optimaal is, is de voorstelling dan toch geslaagd? En wie bepaalt dat: het professionele publiek, critici, andere makers, liefhebbers?

23 maart

De creatief producent versterkt de maker versus de maker verliest door hem/haar aan identiteit

De nieuwe maker is vaak co-auteur, werkt in een duo of in een collectief. Hij/zij organiseert zich in verschillende samenwerkingsvormen. Het creatief producentschap is in die ontwikkeling een nieuwe functie. Wat betekent haar/zijn inbreng voor visie en concept, voor de positie van de maker, voor de producent? Kan de maker het verliezen van de creatief producent?

24 maart

Theater als publieke ruimte versus de politieke publieke ruimte

Makers rekken de grenzen van het theater op en nemen daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte. Die is politiek gekleurd en onderhevig aan een debat dat (sociale) media dagelijkse dynamiek geven en voortdurend in beweging houden. Als het theater zelf publieke ruimte wordt, hoe nemen wij dan verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en dynamiek daarvan?

25 maart

De dramaturg als initiator versus de dramaturg

Dag Dramaturgie draait om de dramaturg als initiator. Wat zal in 2040 de functieomschrijving van de dramaturg zijn? De beschouwer die problemen en onderwerpen aankaart en daarmee tot maker is geworden? Of de expert die met haar/zijn beschouwende kennis de visie en het concept van de maker aanscherpt? Of doet deze in een dan geheel gedigitaliseerde wereld nog veel meer?